Charles RAZAFINDRAKOTO (teraka 13 aprily 1913, nodimandry 23 martsa 1982) sy Simonette Marcelle RAHARIMALALASOA (nodimandry 14 janoary 2013) dia niteraka efatra:

 

1 - Lalanirina RAZANADRAIBE (nodimandry23 novambra 2010).
Lalanirina RAZANADRAIBE sy Etienne RAZAFINDRABE (nodimandry 14 agositra 2009) dia niteraka roa: 
Lalaina RAZAFINDRABE.
Manoasoa Nirina RAZAFINDRABE.

 

Lalaina RAZAFINDRABE sy AINA dia niteraka an'i: 
Mytia RAZAFINDRABE.

 

Manoasoa Nirina RAZAFINDRABE sy Tsiry RATSIMISETA dia niteraka an'i:
Ilo RATSIMISETA.

 

2 - Honoré Zakanirina RAZAFITSIAROVANA. 
Honoré Zakanirina RAZAFITSIAROVANA sy Josiane Sylvia RAKOTONARIVO dia niteraka roa: 
Marco RAZAFITSIAROVANA.
Maeva Michou RAZAFITSIAROVANA.

 

3 - Jean Charles RAZAKA RAZAFINDRAKOTO . 
Jean Charles RAZAKA RAZAFINDRAKOTO sy Verohanitra RAVELOMAROSOA dia niteraka telo:
Hony Tiana RAZAKAMANANTSOA.
Haingo Nirina RAZAKAMANANTSOA.

 

Hony Tiana RAZAKAMANANTSOA sy Hasina ANDRIANAVONY dia niteraka an'i:
Kathy ANDRIANAVONY.

 

Haingo Nirina RAZAKAMANANTSOA sy Rindra William RAKOTOMAMISOA dia niteraka an'i:
Sandratra RAZAKAMANANTSOA.

 

4 - Hubert RAKOTOVAO.
Hubert RAKOTOVAO sy Sophie Claudette RAMANAKAVANA dia niteraka roa:
Zohary Hervé RAKOTOVAO.
Liantsoa Johanna RAKOTOVAO.

 
Pejy teo aloha