Iala-tsiny indrindra fa noho ny abetsahan'ny taranak'Itkl Razafindrazaka dia iangaviana ianareo havana hajaina mba hijery ny pejy tetiarana teo aloha izay efa milaza ny andinidin'ny fianakaviana tsirairay avy. Ny fianakavian'i Justin RAZAKA ihany no eto amin'ity pejy ity.  

 

IREO TARANAKA 7, LAFIN'i Justin RAZAKA raha fehezina(aogositra 2013).


TARANAKA VOALOHANY.

RAZAFINDRAZAKA sy RAZANABAHOAKA. NODIMANDRY.


TARANAKA FAHA-2.

RAKOTOVAO sy Rtoa RAKETAMANGA. NODIMANDRY.


TARANAKA FAHA-3.

Justin RAZAKA sy RAZANADRAIBE. NODIMANDRY.


TARANAKA FAHA-4.

Justine RATSARAIBE, Charles RAZAFINDRAKOTO, Louise RAZAFITSARA, Henriette RAZAFINDRAKETAKA, Claire RAHARISOA, Clarice RAFARASOA, Suzanne RAHARILINA, NODIMANDRY DAHOLO. Marcel RAZAKA RAZORILINA.


TARANAKA FAHA-5.

Samuel Rakotondrazaka Andriamiakatra, Jean Roussel Andriamiakatra (nodimandry), Lucie Berthe Razafindraibe, Julie Céline Ratsiory (nodimandry), Victorine Angéline Razafiarisoa (nodimandry), Agnès Christine Razafindrafara (nodimandry), Monique Yvonne Rakotomavo, Léa Volasoa Andriamiakatra Rakotomavo.


Lalanirina Razanadraibe (nodimandry), Honoré Zakaniaina Razafitsiarovana, Jean Charles Razafindrakoto, Hubert Rakotovao.


Auguste Razafindralambo (nodimandry), Raymond Razafindralambo (nodimandry), Roger Razafindralambo, Lala Razafindralambo, Rémi Razafindralambo, Pierre Razafindralambo.


Julie Rasendrasoa, Rachel Razanadraibe, Lydia (nodimandry daholo).


Rodin Andriamanana, Jocelyne Aimée Andriamanana, Fleury Odette Andriamanana, Guy Gérard Andriamanana (nodimandry), Eliane Brigitte Andriamanana (nodimandry),Alain Michel Lucien Andriamanana, Serge Patrick Andriamanana, Eddy Franck Andriamanana, Jean Mamy Andriamanana (nodimandry).


Suzette Michelle Rajaonarivony, Jocelyn André Rajaonarivony (nodimandry), Sylvie Irène, Solange, Volasoa Suzanne, Volamamy Suzy (nodimandry), Sahondramamy, Lanto, Simone Flore, Alain.


Marcellin Andriantseheno Razakamahefa, Toky Razakamahefa, Harizaka Tantely Ramanambonina.


TARANAKA FAHA-6 sy FAHA-7.

Ny zanak'amanjafin'i Samuel Rakotondrazaka Andriamiakatra,

Ny zanak'amanjafin'i Jean Roussel Andriamiakatra.

Ny zanak'amanjafin'i Lucie Berthe Razafindraibe,

Ny zanak'amanjafin'i Julie Céline Ratsiory.

Ny zanak'amanjafin'i Victorine Angéline Razafiarisoa.

Ny zanak'amanjafin'i Agnès Christine Razafindrafara.

Ny zanak'amanjafin'i Monique Yvonne Rakotomavo,

Ny zanak'amanjafin'i Léa Volasoa Andriamiakatra Rakotomavo.


Ny zanak'amanjafin'i Lalanirina Razanadraibe.

Ny zanak'i Honoré Zakaniaina Razafitsiarovana.

Ny zanak'i Jean Charles Razafindrakoto.

Ny zanak'i Hubert Rakotovao.


Ny zanak'amanjafin'i Auguste Razafindralambo.

Ny zanak'amanjafin'i Raymond Razafindralambo,

Ny zanak'amanjafin'i Roger Razafindralambo.

Ny zanak'amanjafin'i Lala Razafindralambo.

Ny zanak'i Rémi Razafindralambo.

Ny zanak'i Pierre Razafindralambo.


Ny zanak'amanjafin'i Julie Rasendrasoa.

Ny zanak'amanjafin'i Rachel Razanadraibe.


Ny zanak'amanjafin'i Jocelyne Aimée Andriamanana.

Ny zanak'amanjafin'i Fleury Odette Andriamanana.

Ny zanak'amanjafin'i Guy Gérard Andriamanana.

Ny zanak'i Alain Michel Lucien Andriamanana.

Ny zanak'i Eddy Franck Andriamanana.


Ny zanak'amanjafin'i Suzette Michelle Rajaonarivony.

Ny zanak'amanjafin'i Jocelyn André Georges Rajaonarivony.

Ny zanak'amanjafin'i Sylvie Irène Ramboarina.


Ny zanak'i Marcellin Andriantseheno Razakamahefa.

Ny zanak'i Toky Razakamahefa.

Ny zanak'i Harizaka Tantely Ramanambonina.