Justine RATSARAIBE nanambady an'i Ignace RAKOTOMAVO. Nodimandry daholo izy mivady.  Niteraka 8 izy ary anisan'izany i :

 

Bakoliarisoa Monique Yvonne RAKOTOMAVO.

Bakoliarisoa Monique Yvonne RAKOTOMAVO sy Jean-Louis Noel RAKOTONIAINA(nodimandry) niteraka an'i: 


1. Bakoliarisoa Claudia RAKOTONIAINA. 


Bakoliarisoa Claudia RAKOTONIAINA sy Victor RABOZAKA niteraka an'i:
Mbolaniaina Thierry Antonio RABOZAKA,
Mbolaniaina Kevin Lionel RABOZAKA,
Bakoliarisoa Fitiavana Leslie RABOZAKA. 


2. Fanjatiana Francia RAKOTONIAINA. 


Fanjatiana Francia RAKOTONIAINA sy Bertin Michel LETELLIER RAMILSON niteraka an'i:
Mialitina Francesca LETELLIER RAMILSON, 
Heritina Jean Berty LETELLIER RAMILSON,
Faratinasoa Sonya LETELLIER RAMILSON.


3. Mbolatiana Jean-Luc RAKOTONIAINA. 


Mbolatiana Jean-Luc RAKOTONIAINA sy Tsiry Fiononantsoa ANDRIAMAHANDRY niteraka an'i:
Kalina Vololona Sarah RAKOTONIAINA.

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka