TERAK'ITKL Médéric REALISON sy Jeanne Aimée RAKOTOMALALATIANA

Mamy Mbinintsoa REALISON
Nirinarivo REALISON
Panarivoson REALISON
Tokimanarivo REALISON
Falimananarivo REALISON

IREO VADY AMAN-JANAKA ISAKY NY MPIRAY TAMPO

1.Mamy Mbinintsoa REALISON

Vadiny: Delphine RASOANIRINA

Zanany (3):
ANGELO
MAMINIRINA Sambatra Angela. Vadiny: Hajasoa Patrick ANDRIANTSILAVO.
MAMINIRINA Tahiriniaina Angelo.

2. Nirinarivo REALISON

Vadiny: William RANDRIAMAROMANANA.

Zanany (4):

- Mahery Ainatiana RANDRIAMAROMANANA.
Vadiny:
Avotriniaina Rossanah ANDRIANTSOA.
Zanany(1)
: Avotriniaina Mihary Fitahiana RANDRIAMAROMANANA.

- Setraniaina RANDRIAMAROMANANA.

- Tsilavonarivo Rivoniaina RANDRIAMAROMANANA.

- Mandresy Fanantenaina RANDRIAMAROMANANA.

3. Panarivoson REALISON

Vadiny: Jocelyne (Fanja) ANDRIAMPARISON

Zanany (2):
Mihaja REALISON ANDRIAPANARIVOSON
Mirindra ANDRIAPANARIVOSON


4. Tokinarivo REALISON

Vadiny: Noeline (Bakoly) ANDRIAMPARISON

Zanany (4):

Sarindra ANDRIAPANARIVOSON
Heritiana Fabienne REALISON
Feniotoky Francky REALISON
Onitsoa Kevin REALISON

5. Falimananarivo REALISON

Vadiny: Mariette RAZANAMALALA

ETO NO AHITANA NY FIANAKAVIAN'I WILLY RAMIRASON :
Bert Rakoto sy Marguerite Razafindratavy
 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka