Taranak’i Ernest RANDRIAMBOLOLONA (+) sy Honorine RAHOLINIRINA

 1. Voahirana E. RANDRIAMBOLOLONA sy Jacquis Aristide RAMAHEFARISON (4)
  • Jacquis Hariniavo RAMAHEFARISOIN sy Zo Niaina RAKOTONDRAMANANA.(2)
   • Harimirija RAMAHEFARISON
   • Harimiantsa RAMAHEFARISON
  • Jacquis Harimanointsoa RAMAHEFARISON sy Narindra Elisa RAMIARINIRINA
  • Jacquis Harimbolasoa RAMAHEFARISON
  • Jacquis H. Feno Tolotra RAMAHEFARISON
 2. Jean Andriamparanirina RANDRIAMBOLOLONA sy Hanta Vololoniaina RABENAIVO (6)
  • Vololotiana Anne Marie RAELIARIMALALA sy Yves Rantoanina RAJAONARISOA (1)
   • Nathan RANTOANINA
  • Haingotiana ANDRIAMBOLOLONA
  • Holinirina Hionintsoa ANDRIAMBOLOLONA
  • Toavina RANDRIAMBOLOLONA
  • Tokiniaina RANDRIAMBOLOLONA
  • Tafitaniaina RANDRIAMBOLOLONA
 3. Voahanginirina ANDRIAMBOLOLONA sy David RAVELOTSEHENOARIVONY (6)
  • Hajarivony ANDRIAMBOLOLONA sy Laingo RAMIADANJANAHARY (2)
   • Narovana ANDRIAMBOLOLONARIVONY
   • Mihanoka ANDRIAMBOLOLONARIVONY
  • Njakanirina RAVELOTSEHENOARIVONY
  • Njaraniaina RAVELOTSEHENOARIVONY
  • Andotseheno RAVELOTSEHENOARIVONY
  • Manoela RAVELOTSEHENOARIVONY
  • Ndimby Marolahy RAVELOTSEHENOARIVONY
 4. Holilalao ANDRIAMBOLOLONA sy Emile R.
 5. José Heriniaina RANDRIAMBOLOLONA sy Harisoa G. RASOAMBOLANORO (4)
  • Herizo R. RANDRIAMBOLOLONA
  • Andry H.RANDRIAMBOLOLONA
  • Herimanjatosoa RANDRIAMBOLOLONA
  • Haingo Hasitiana ANDRIAMBOLOLONA sy Hasina RANDRIANARY (1)
   • Alicia Malalatiana RANDRIANARY
 6. Jocelyn Solofonirina RANDRIAMBOLOLONA sy Hanitriniala RAHARISON (3)
  • Lantosoa Tsitohaina RANDRIAMBOLOLONA
  • Nandrianina Tsitohaina RANDRIAMBOLOLONA
  • Dina Ny Aina Fanomezantsoa ANDRIAMBOLOLONA
 7. Hantanirina ANDRIAMBOLOLONA sy Rochel RANDRIAMAHEFARIVO
 8. Fanjanirina ANDRIAMBOLOLONA sy Solofo ANDRIAMIALY(1)
  • Nomentsoa Fitahiana ANDRIAMIALY

Charles RANDRIAMBOLOLONA & Eugénie RAHARIMISA

     
     
Pejy teo aloha   Pejy manaraka