Ny zanak'i Louise RAZAFITSARA sy Lucien RAZAFINDRALAMBO miaraka amin'ny havana sasany:

Eo aoriana:

Samuel RAKOTONDRAZAKA ANDRIAMIAKATRA, Auguste RAZAFINDRALAMBO, Denis ANDRIAMANANA mitrotro an'i Jocelyne (vavimatoany) ary Clarice RAFARASOA mitrotro an'i Rodin (lahimatoany).

Eo anoloana:

Jean Roussel ANDRIAMIAKATRA, Roger RAZAFINDRALAMBO, Lala RAZAFINDRALAMBO, Rémi RAZAFINDRALAMBO, Lucie Berthe RAZAFINDRAINIBE, Marcel RAZAKA RAZORILINA.

FILAZANA:
Ity sary ity dia nalaina tao antokotan'ny tranon'i Dada Zaka sy Neny Razanadraibe tao Ambondrona, tamin'ny 5 janoary 1948.

________________________________