Taranak'i André Georges Jocelyn RAJAONARIVONY (25.01.1953 - 24.02.1999),zanak'i Suzane RAHARILINA ary vadin'i Jacqueline RAZANABENJA (15.05.1953 - 22.10.2001).

Niteraka 4 izy mivady ireo :

1. Jeanne Helloïse RAJAONARIVONY niteraka roa :
            - Jaonary Manohisoa RANDRIAMALALA 
            - Jaonary Riantsoa FENOMANANA.

2. Herbert Miarisoa RAJAONARIVONY.

3. Jackie Henintsoa RAJAONARIVONY 
manambady an'i :
Nirina Herizo RAKOTOMAMONJY
niteraka roa izy mivady ireo :
            - Sophie Nandrianina RAKOTOARIVONY.
            - Chrisnah Fitahiana RAKOTOARIVONY .

4. Josiane Mandimbisoa RAJAONARIVONY.

 

 

 
Pejy teo aloha     Pejy manaraka