Gabriel Andriantseheno sy Ramasiarivelo niteraka an'i:


1. Jacqueline Ramasisahondra Andriantseheno.

 

Jacqueline sy Tiburce Bernard Rasoamanandriampeno niteraka an'i:
a) Ravaoarivelomananjanaka Volasoamanandriampeno, 
- Niteraka an'i Alvin Randrianantenaina 
b) Niaina Ramasiarivelo Rasoamanandriampeno, 
c) Louisiane Mbolasoamanandriampeno.
- Louisiane sy Fidiniaina Christian Rabe niteraka an'i:
Stéphanie Andoniaina Rabe.

 

2. Raphaël Lalao Ramasy Andriantseheno sy Lucie Razafinjanahary Rakotonavalona niteraka an'i:


a)  Miary Rakotonavalona Andriantseheno.
Miary sy Nirisoa Razaimihanta niteraka an'i:
Miarisoa Gabriel Andriantseheno, Soary Gaelle Andriantseheno.

b) Ny Andry Rakotonavalona Andriantseheno sy Patricia Raharinosy niteraka an'i:
Tanya Andriantseheno, Tony Andriantseheno.

c) Masimandroso Rakotonavalona Andriantseheno sy Cécilienne Hortensia Andriamampionona niteraka an'i:
Ken Andriamampionona Andriantseheno, Karen Andriamampionona Andriantseheno.

 

3. Dorette Saholiarifara Ramasy Andriantseheno sy Eugène Eloi Ratovondrahona niteraka an'i:


a) Christian Hery Ratovondrahona.
Christian sy Dorothée Prisca Ratsimba niteraka an'i:
Hery Loïc Ratovondrahona, Tsiverisoa Christelle Ratovondrahona.

b) Eloi Ndrianaina Ratovondrahona.
Eloi niteraka an'i Fara Pauline Ratovondrahona.

c) Norotiana Patricia Ratovondrahona.

d) Iandry Thierry Ratovondrahona
Iandry sy Malala Daniela Ramiandrisoa niteraka an'i:
Soaina Ratovondrahona, Hasina Ratovondrahona, Mandresy Ratovondrahona.

 

4. Mamiharisoa Désirée Ramasy Andriantseheno.


Mamiharisoa Désirée sy Ernest William Rakotoniaina niteraka an'i:
Erick William Rakotoniaina.
Erick William sy Josiane Razafindrakoto niteraka an'i Jonathan Rakotoniaina.
Jonathan Rakotoniaina sy Dominique Ralaivao niteraka an'i :
Ashley Maevatia Rakotoniaina.

 

5. Verosarindra Gabrielle Ramasy Andriantseheno.


Tsy nanambady, tsy niteraka.

 

6. Nivosarindra Gabine Ramasy Andriantseheno.


Nivosarindra sy Richard Iréné Randrianantoandro niteraka an'i:
a) Niriarisoa Andriantseheno Randrianantoandro.
Niriarisoa sy Andry Seheno Randrianomenjanahary niteraka an'i:
Koto Seheno Randrianomenjanahary.

b) Nirina Gino Randrianantoandro.
Nirina Gino sy Veroniaina  niteraka an'i:
Koloina Prisca Randrianantoandro, Hafaliana Princy Randrianantoandro.

c) Niritiana Alain Randrianantoandro.
Niritiana Alain sy Fara Aina Rajaoniso niteraka an'i:
Henintsoa Annie Randrianantoandro, Harena Alicia Randrianantoandro.

d) Nirintseheno Randrianantoandro.
e) Nirindra Serge Randrianantoandro.
Nirindra Serge sy Bozo Eliza Rasoarimalala niteraka an'i:
Anjara Nirina Christina Randrianantoandro.
f) Nirimparany Christian Randriamparany.
Nirimparany Christian sy Haingonirina Sylvia Razafimandimby niteraka an'i:
Nantenaina Andy Randrianantoandro, Anthony Randrianantoandro.
g) Nirify Eric Andrianantoandro.
h) Nirintsoa Richard Randrianantoandro.
Nirintsoa Richard nanambady an'i Nanja.

 
Pejy teo aloha     Pejy manaraka