FIANAKAVIAN’Itkl Jean Roussel ANDRIAMIAKATRA

 

Jean Roussel ANDRIAMIAKATRA  / Andrée Janine Michèle RAMAROSON ("Nina")


-          1. Serge Maminirina Ramaroson ANDRIAMIAKATRA/ Harilanto RAMANOEL-RAKOTOMALALA
Fabien Nirina ANDRIAMIAKATRA
Mickaël Aina ANDRIAMIAKATRA
Tina Arisoa ANDRIAMIAKATRA

 

-          2. Guy Roland ANDRIAMIAKATRA / Corinne LAVERGNE
Deborah Chaima ANDRIAMIAKATRA
Boris ANDRIAMIAKATRA

 

-          3. Dominique Geneviève  ANDRIAMIAKATRA / Benjamin RAKOTO
Katia Harimalala RAKOTO

 

-          4. Nelly Christiane ANDRIAMIAKATRA (nodimandry)/Rakotomalala RAMAROSON("Paul")
Christian RAMAROSON

 

Jean Roussel ANDRIAMIAKATRA / Suzanne RAVOLOLONIRINA-RAZANAMANGA (vady faha-2)


-          1. Fidisoa Alain ANDRIAMIAKATRA / Julie LALLEMENT
Cléia ANDRIAMIAKATRA
Elise ANDRIAMIAKATRA

 

-          1. Fidisoa Alain ANDRIAMIAKATRA / Nathalie SELLIER (vady faha-2) 
Maxence ANDRIAMIAKATRA
Théo ANDRIAMIAKATRA

 

-          2. Herisoa Thierry ANDRIAMIAKATRA (Nodimandry ny 13 Oktobra 2013)

 

 

 
Pejy teo aloha     Pejy manaraka