Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa ny zanaka malalanay

 

Herisoa Thierry ANDRIAMIAKATRA
Professeur de Mathématiques au lycée Sophie Lumina,
Saint-Laurent du Maroni en Guyane française,
 Amérique du Sud.

 

Dia nantsoin'ny Ray hody any Aminy tamin'ny 13 Oktobra 2013 tany Guyane française, teo amin'ny faha-36 taonany.

 

Hoy :

Ny reniny : ANDRIAMIAKATRA RAVOLOLONIRINA Suzanne (Bras Panon, La Réunion).

 

Ny iray tampo aminy :

 

 • ANDRIAMIAKATRA Fidisoa Alain sy Nathalie ary ny zanany Cléia, Elise, Maxence, Théo (Bras Panon, La Réunion).
 • Dr ANDRIAMIAKATRA Serge sy Lanto ary ny zanany Fabien, Mickaël, Tina (Toulouse).
 • ANDRIAMIAKATRA Guy Roland sy Corinne ary ny zanany Déborah, Charles, Boris (Saint-Denis, La Réunion).
 • LESAGE Florent sy Dominique ary ny zanany Katia (Saint-Denis, La Réunion). RAMAROSON Paul sy ny zanany Christian (Saint-Denis, La Réunion).

 

Ny iray tampo amin’ny rainy :

 • RAKOTONDRAZAKA ANDRIAMIAKATRA Samuel mivady sy ny zanaka aman-jafiny.
 • RANAIVOSON Lucie Berthe sy ny zanaka aman-jafiny.
 • Terak'Itpvavy RATSIORY Julie Céline.
 • Terak'Itpklahy RAFIDIMANANA Callixte sy Itpkvavy RAZAFIARISOA Victorine Angéline.
 • Terak'Itpklahy RAZAFINDRAKOTO Théophile sy Itpvavy RAZAFINDRAFARA Christine Agnès.
 • RAKOTONIAINA Monique Yvonne sy ny zanaka aman-jafiny.
 • RAZAFIMANDIMBY Volasoa Léa sy ny zanaka aman-jafiny.

 

Ny iray tampo amin’ny reniny :

 • Vady navelan'Itpklahy RAMAROKOTO Emile Roger sy ny zanaka aman-jafiny (Montpellier).
 • RASOLONIAINA Rakotonizao Marcel sy Margot ary ny zanaka aman-jafiny.
 • RAKOTOMALALA Célestin et Mavo et ny zanaka aman-jafiny
 • RAKOTOMAHARO Victor Emile sy Lucie ary ny zanaka aman-jafiny.
 • RAMAROKOTO Norosoa Lalao.
 • RAMAROKOTO Andriamihaja Emile sy Lalatiana Arlette ary ny zanany.
 • MILSON Céline sy ny zanaka aman-jafiny.
 • ANDRIAMANDROSO Adolphe sy Faratiana ary ny zanany.

 

Ny Havany :

 • Taranak'Itpklahy RAZAFINDRAZAKA (Mpamoron-kira : Esory re ry Raiko).
 • Taranak'Itpklahy RAMIAKATRA sy Itpkvavy RAZAFINDRAFARA.
 • Taranak'Itpklahy RAZAKA Justin sy RAZANADRAIBE.
 • Terak'Itpklahy RAKOTOMAVO ANDRIAMIAKATRA Ignace sy Itpkvavy RATSARAIBE Justine.

 

 • Ny zanaka ampielezana Falihavana Ampangabe Ambohitrimanjaka.
 • Terak'Itpklahy RAZANAKOTO Bernard.
 • Terak'Itpklahy RAINITSIMBA sy Itpkvavy RAMIADANA.
 • Ny fianakaviana manontolo.

 

 • Ny Révérend Père sy ny Paroasy Trinité Masina Mangasoavina.
 • Ny Fiangonana Notre Dame de Lourdes Ampangabe Ambohitrimanjaka.
 • Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana Tranovato FJKM Anjanahary Maritiora.
 • Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ambohipanja Fitiavana.

 

Ny razana dia efa nalevina ny Alahady 27 Oktobra lasa teo, tao amin'ny Cimetière de Bras-Panon, La Réunion.

 

Ny fanompoam-pivavahana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fialantsasatrin'ny fanahiny dia ho tanterahina ao amin'ny Paroasy Trinité Masina MANGASOAVINA,ny Asabotsy 2 novambra 2013, amin'ny 10 ora maraina.
Ny fianakaviana dia hivory aorian'ny fotoam-bavaka ao Androhibe Lot II M 35 Bis (près Soeurs Religieuses Trinitaires de Valence-Noviciat) ny tontolo andro.

 

"Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao," (Lioka 2: 29 - 30).

 

ITY NO SOLON'NY FAMPANDRENESANA

 
Pejy teo aloha     Pejy manaraka