Jaona RAKOTOVAO (02.07.11/05.02.95) sy Jeannelle RAZAIARISOA (26.11.14/07.11.93) niteraka an'i:


Michel Jaona Rakotovao, Lala Monique Ranivoarisoa, Liliane Holisoa Ravaoarimanga, Léa Nivo Rafaratiana, Lydie Ginette Razaiarisoa, Liva Jeannelle Rasoazanany, Mbolatiana Rakotovao.
 

1. Michel Jaona Rakotovao sy Gisèle Gilberte Razafimahefa niteraka an'i:


Sylvie Holisoa Rakotovao, Patrick Jaona Rakotovao.


Sylvie Holisoa Rakotovao sy Zefania Randrianarison niteraka an'i:
Harena Holisoa Rakotovao.


Patrick Jaona Rakotovao niteraka an'i:
Fitia Olisoa Rakotovao, Aina Rakotovao.
 

2. Lala Monique Ranivoarisoa sy Seth Razafimpanilo niteraka an'i:


Harilala Elia Razafimpanilo, Haritiana Razafimpanilo, Harinivo Razafimpanilo, Njakaharivony Tantely Razafimpanilo.


Harilala Elia Razafimpanilo niteraka an'i:
Tantely Harimirana Andrianaly.


Haritiana Razafimpanilo niteraka an'i:
Miarasoa Michaëlla Razafimahefa, Mialitiana Razafimahefa.


Miarasoa Michaëlla Razafimahefa nanambady an'i Zo Rakotoarisoa.


Harinivo Razafimpanilo sy Haja Ravoajanahary niteraka an'i:
Mahalia Ravoajanahary, Andrianina Niloniaina Ravoajanahary.
 

3.Liliane Holisoa Ravaoarimanga sy Raymond Rabetsimialona(24.02.32/01.07.2008) niteraka an'i:


Jacky Andriantsialonina, Jaona Christian Andriantsialonina, Olivia Holisoanirina Andriantsialonina, Lysiane Fanjasoa Andriantsialonina.


Jacky Andriantsialonina sy Hantanirina Andriamanantsoa niteraka an'i:
Nantenaina Eric Andriantsialonina,  Alisoa Elodie Andriantsialonina.


Jaona Christian Andriantsialonina (11.12.1951 / 07.07.1997).


Olivia Holisoanirina Andriantsialonina niteraka an'i:
Nantenaina Tiana Andriantsialonina.


Lysiane Fanjasoa Andriantsialonina sy Francis Rajaofetra niteraka an'i:
Liantsoa Franco Rajaofetra, Nomentsoa Fiankana Rajaofetra, Miotisoa Rajaofetra.
 

4. Lala Nivo Rafaratiana (12.11.42/19.11.79) sy Rodolphe Razafindratovo (13.10.34/...2001)
niteraka an'i:


Bruno Jaona Razafindratovo, José Harizo Razafindratovo, Yves Michel Razafindratovo, Didier Razafindratovo, Lanto Yvette Razafindratovo, Lalaina Josiane Razafindratovo.


Bruno Razafindratovo tsy niteraka.


José Harizo Razafindratovo sy Harilalasoa Ramahery niteraka an'i:
Andrianina Cedrick Ratovoherisoa.


Yves Michel Razafindratovo sy Zoé Myriame Ravololona niteraka an'i:
Aina Nampoina, Aina Domoina, Aina Nomena.


Didier Razafindratovo sy Vololomalala Rajaonarivelo niteraka an'i:
Tojosoa Fandresena Razafindratovo, Fitahiana Razafindratovo.


Lanto Yvette Razafindratovo niteraka an'i:
Harena Randrianjatovo.


Lalaina Razafindratovo sy Rija Andrianina Rakotondrazaka niteraka an'i:
Mitia Andrianirina.
 

5. Lydia Ginette Razaiarisoa sy Claude Ramanantsalama (19.04.1939 / 02.11.2002) niteraka an'i:


Hanta Ramanantsalama, Harinirina Ramanantsalama, Herinirina Ramanantsalama.


Hanta Ramanantsalama sy Hervé Razafindramiarana (11.08.1959 / 12.01.2010) niteraka an'i:
Irina Aina Razafindramiarana, Niry Aina Razafindramiarana, Lanto Razafindramiarana.


Harinirina Ramanantsalama sy Dina Ranaivoson (01.09.1972 / 23.07.2005) niteraka an'i: 
Miora Ramanantsalama.


Herinirina Ramanantsalama sy Clara Razafindrakoto niteraka an'i:
Maeva Ramanantsalama, Aro Salomon Ramanantsalama.
 

6. Liva Jeannelle Rasoazanany (20.12.1946 / 08.09.2011) sy Nirina Andrianarijaona niteraka an'i:


Tiana Andrianarijaona, Nirina Andrianarijaona, Andy Andrianarijaona.


Tiana Andrianarijaona niteraka an'i:
Menja Rajoelisolo, Vonondahy Rajoelisolo.


Nirina Andrianarijaona sy Miora Tiana Rajoelisolo niteraka an'i:
Mialy Fitia Andrianarijaona, Philippe Mandresy Andrianarijaona.


Andy Andrianarijaona tsy niteraka.
 

7. Mbolatiana Rakotovao sy Olivier Duval niteraka an'i:


Tefy Rakotovao Duval.

 

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka