Rtoa RAVALINISA sy PASTERA RAKOTONDRAVOHITRA niteraka 4:

 

1.Charlotte RATSIVERIHANTA (Bako)
2.Lucien RAKOTONDRAVOHITRA
3.Daniel RAKOTONDRAVOHITRA
4.Mariette RAMIHANTAHARISOA

_________________________________

 

TARANAK'I CHARLOTTE RATSIVERIHANTA (Bako)

 

Charlotte RATSIVERIHANTA sy RATOVELO niteraka 6:


Bakoly RAMARIAVELO
Doudou RATOVELO
Nina RAHANTARIVELO
Dariosa RATOVELO
Roger RATOVELO
Aubert RATOVELO
_________________________________

 

Bakoly RAMARIAVELO sy Georges RAKOTOZAFY niteraka 4:

 

Volasoa RAKOTOZAFY
Bodohasitera RAKOTOZAFY
Hary Velo RAKOTOZAFY
Hanta RAKOTOZAFY
----------------------------------------------------

 

Volasoa RAKOTOZAFY sy Henri COPIN niteraka 1:


Florent Harinavalona COPIN
---------------------------------------------------


Bodohasitera RAKOTOZAFY sy Hery RAMASOMANANA niteraka 2:


Ravaka RAMASOMANANA
Karina RAMASOMANANA
--------------------------------------------------


Hary Velo RAKOTOZAFY nanambady an'i Felana RAJOELISOA
--------------------------------------------------


Hanta RAKOTOZAFY sy Elysé RATOVOSON niteraka 1:


Oceane RATOVOSON
_______________________________

 

Doudou RATOVELO sy Bakoly RAVAONIRINA niteraka 3:


Rondro RATOVELO
Lalaina RATOVELO
Rado RATOVELO
--------------------------------------------------


Rondro RATOVELO sy LIVAHARITIANA niteraka 2:


Bryan LIVAHARITIANA
Miangola LIVAHARITIANA
-------------------------------------------------


Lalaina RATOVELO nanambady an'i Lucia RAJAONARIVONY
------------------------------------------------


Rado RATOVELO nanambady an'i Vola RAKOTOARIVONY
_________________________________

 

Nina RAHANTARIVELO sy Fred RANDRIANARIVELO niteraka 3:


Ny Apela (nodimandry 1988)
Harivelo Ny Andry
Harinanahary Ny Avoko
-----------------------------------------------------

 

Harivelo Ny Andry nanambady an'i Patricia
-----------------------------------------------------

 

Harinanahary Ny Avoko sy Harifera RAMANANTSOA niteraka 2:


Koloina RAMANANTSOA
Miaro RAMANANTSOA
_________________________________

 

Dariosa RATOVELO sy Lalao RAZAKAVOLOLONA niteraka 2:


Mikael RATOVELO
Cynthia RATOVELO
_________________________________

 

Roger RATOVELO sy Jacqueline RATOVONDRIAKA niteraka 2:


Mihantasoa RATOVELO
Landry RATOVELO
_________________________________

 

Aubert RATOVELO
________________________________

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka