Rtoa RAVAOARINERA sy Joseph RABETSIMIALONA niteraka 5:

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

TARANAK'i RENE RABETSIMIALONA 

 

I René RABETSIMIALONA sy Pauline RAZAFIARISOA niteraka 3:

 

1.Jimmy Nirina RABETSIMIALONA
2.Hantamalala Linarisoa RABETSIMIALONA
3.Atoa Voahangy-Andriamalala RABETSIMIALONA
_____________________________________

 

Jimmy Nirina RABETSIMIALONA sy Jeanine RAZAFIARISOA niteraka 2:

 

1.Landy Haromanitra ANDRIANTSIALONINA
2.Domoina Harisoa ANDRIANTSIALONINA
_____________________________________

 

Hantamalala Linarisoa RABETSIMIALONA sy Claude RAZAFIMAHEFA niteraka 3:

 

1.Volatiana RAZAFIMAHEFA
2.Holy RAZAFIMAHEFA
3.Tafita RAZAFIMAHEFA
-----------------------------------------------------------


Volatiana RAZAFIMAHEFA sy Onja RAKOTOARIVONY niteraka 2:

 

1.Lalitiana RAKOTOARIVONY
2.Tiavina RAKOTOARIVONY
----------------------------------------------------------


Holy RAZAFIMAHEFA sy Lucas R niteraka 1:


Tony R
---------------------------------------------------------


Tafita RAZAFIMAHEFA sy Vony R niteraka 3:

 

1.Stefanio RAZAFIMAHEFA
2.Erica RAZAFIMAHEFA
3.T. RAZAFIMAHEFA
_____________________________________

 

Atoa Voahangy-Andriamalala RABETSIMIALONA sy Rtoa Lea Lalao RAHARIMANANA niteraka 4:

 

1.Tiana Lalaina RABETSIMIALONA
2.Atoa Fanja-Lalao RABETSIMIALONA
3.Bodonirina Andy RABETSIMIALONA
4.Barivola Mihanta ANDRIANTSIMIALONA
------------------------------------------------------------


Tiana Lalaina RABETSIMIALONA sy Mie Perle RAVELONJANAHARY niteraka 2:

 

Halitiana Jenny RABETSIMIALONA
Miharitiana Jenny RABETSIMIALONA
------------------------------------------------------------


Atoa Fanja-Lalao RABETSIMIALONA sy Rtoa Beby R niteraka 1:

 

Mitia Fifaliana RABETSIMIALONA
-----------------------------------------------------------


Bodonirina Andy RABETSIMIALONA sy Didier RAKOTOBE niteraka 1:


Myriame RAKOTOBE
______________________________________

 

II. René RABETSIMIALONA sy Rtoa RAHELIMIHASO (vady faha-roa) niteraka 3:

 

1.Luky Angelin Ralitiana RABETSIMIALONA
2.Miora Lalaina RABETSIMIALONA
3.Mbolatiana RABETSIMIALONA
______________________________________

 

Luky Angelin Ralitiana RABETSIMIALONA sy Yvette Maria RAKOTOSON niteraka 2:

 

Rotsiniaina Mihaso RABETSIMIALONA
Tsihoarana Mihaso RABETSIMIALONA
-----------------------------------------------------------

 

Miora Lalaina RABETSIMIALONA sy Jeremie RAVAHIMANANA niteraka 3:

 

Narindra Saholy RAVAHIMANANA
Ramy Mihaso RAVAHIMANANA
Ranto Mihaso RAVAHIMANANA
----------------------------------------------------------

 

Mbolatiana RABETSIMIALONA sy Herriot Jocelyn ANDRIAMANANTENA niteraka 2:

 

Nomeny Fanasina ANDRIAMANOA
Rianala Mihaso ANDRIAMANOA

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka