Rtoa RAVAOARINERA sy Joseph RABETSIMIALONA niteraka 5:

 

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

TARANAK'i JEAN EMMANUEL RABETSIMIALONA

 

Jean Emmanuel RABETSIMIALONA sy Lucie RAFARASOA niteraka 7:

 

Dinamalala RABETSIMIALONA 
Livaharivao RABETSIMIALONA
Nadimalala RABETSIMIALONA
Miranasoa RABETSIMIALONA
Voahirana RABETSIMIALONA
Andry Aroniaina RABETSIMIALONA
Rindratiana Tokiniaina RABETSIMIALONA
______________________________________

 

Dinamalala RABETSIMIALONA sy Dieudonné RAKOTONOMENJANAHARY niteraka 2:

 

Iriniaina Andriantsoavitsimialona Mihaso RAKOTONOMENJANAHARY
Manohisoa RAKOTONOMENJANAHARY
______________________________________

 

Livaharivao RABETSIMIALONA sy Arthur RARIVOSEHENO niteraka 3:

 

Ranja RARIVOSEHENO
Harinjaka RARIVOSEHENO
Voajanahary RARIVOSEHENO
______________________________________

 

Nadimalala RABETSIMIALONA sy Helinirina RADILIFERA niteraka 2:

 

Sandy RABETSIMIALONA
Soaranto RABETSIMIALONA
Sitraka RABETSIMIALONA
______________________________________

 

Miranasoa RABETSIMIALONA sy Daniel RAVELOSON niteraka 1:

 

Aroniaina RAVELOSON 
______________________________________

 

Voahirana RABETSIMIALONA sy Seth RASOLONDRAIBE niteraka 3:

 

Eonika RASOLONDRAIBE
Anne RASOLONDRAIBE
Jessé RASOLONDRAIBE 
______________________________________

 

Andry Aroniaina RABETSIMIALONA sy Tiana Vololona RALISON niteraka 2:

 

Miarotiana RABETSIMIALONA
Eli-Anna RABETSIMIALONA 
______________________________________

 

Rindratiana Tokiniaina RABETSIMIALONA sy Caroline niteraka 1:

 

Jessé RABETSIMIALONA
______________________________________

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka