Rtoa RAVAOARINERA sy Joseph RABETSIMIALONA niteraka 5:

 

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

TARANAK'i RAYMOND RABETSIMIALONA

 

Raymond RABETSIMIALONA sy Liliane Holisoa RAVAOARIMANGA niteraka 4:

 

Jacky ANDRIANTSIALONINA
Christian Jaona ANDRIANTSIALONINA
Olivia Holisoanirina ANDRIANTSIALONINA
Lysiane Fanjasoa ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Jacky ANDRIANTSIALONINA sy Hantamalala ANDRIAMANANTSOA niteraka 2:

 

Eric Nantenaina ANDRIANTSIALONINA
Elodie Alisoa ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Olivia Holisoanirina ANDRIANTSIALONINA sy RAMANANKORAISINA niteraka 1:


Tiana Nantenaina ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Lysiane Fanjasoa ANDRIANTSIALONINA sy Francis RAJAOFETRA niteraka 2:


Liantsoa Francou RAJAOFETRA
Nomentsoa RAJAOFETRA

________________________________

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka