Rtoa RAVAOARINERA sy Joseph RABETSIMIALONA niteraka 5:

 

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

TARANAK'i CLERMOND RABETSIMIALONA

 

Clermond Salomon RABETSIMIALONA sy Charlotte RALALAHARIMANGA niteraka 5:


Mbolatiana RABETSIMIALONA
Lovanirina RABETSIMIALONA
Lantoarivao RABETSIMIALONA
Ny Andonirina RABETSIMIALONA
Sitraka Tsilavina RABETSIMIALONA
------------------------------------------------------


Mbolatiana RABETSIMIALONA sy Mamitiana Dody RASAHOBY niteraka 2:


Rojotiana RASAHOBY
Rovatiana Dody RASAHOBY
------------------------------------------------------


Lovanirina RABETSIMIALONA sy Liva Ramasitera RANDRIANOMANANA niteraka 2:


Valisoa RANDRIANOMANANA
Voarisoa RANDRIANOMANANA
-------------------------------------------------------


Lantoarivao RABETSIMIALONA sy Jean Jocelyn RAZAFINANDRIANA niteraka 2:


Mireillah RAZAFINANDRIANA
Anthony José RAZAFINANDRIANA
__________________________________

 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka