Rtoa RAVALINISA sy PASTERA RAKOTONDRAVOHITRA niteraka 4:

 

1.Charlotte RATSIVERIHANTA (Bako)
2.Lucien RAKOTONDRAVOHITRA
3.Daniel RAKOTONDRAVOHITRA
4.Mariette RAMIHANTAHARISOA

_________________________________

 

Taranak'i Mariette Ramihantaharisoa

 

Mariette Ramihantaharisoa sy Samuel Andriantavison niteraka 5:


Jacques Wilson Andriantavison
Bruno Andriantavison
Alain Andriantavison
Elyan Andriantavison
Herve Andriantavison
__________________________________

 

Jacques Wilson Andriantavison sy Voahangy Armandine Rakoto niteraka 3:


Lova Andriantavison
Karl Ny Hasina Andriantavison
Ioly Andriantavison
------------------------------------------------

 

Bruno Andriantavison sy Patricia Randrianarison niteraka 3:


Keilatt Andriantavison
Jeiffer Andriantavison
Steve Andriantavison
------------------------------------------------

 

Alain Andriantavison sy Monique Ramanoelina niteraka 3:


Brice Andriantavison
Dina Andriantavison
Mirana Andriantavison
-------------------------------------------------

 

Elyan Andriantavison sy Voahangy Ratsaraibe niteraka 3:


Rija Lalaina Andriantavison
Radoniaina Andriantavison
Rina Andriantavison
-------------------------------------------------


Herve Andriantavison nanambady an'i Mirana Christina Hajarivola 
Pejy teo aloha   Pejy manaraka